Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הדרך המהירה להפוך למתכנת מנוסה: קורס פייתון מקיף

מבוא

התכנות הפך לתחום פופולרי במיוחד בימינו, ומתכנתים מנוסים הם דרושים בכמעט כל תעשייה. אחד מהשפות התכנות הפופולריות ביותר היום הוא פייתון. פייתון היא שפת תכנות גמישה וקריאה, המספקת כלים עוצמתיים לפיתוח תוכנה בצורה יעילה ומהירה.

הקורס המושלם להפוך למתכנת מנוסה בפייתון!
הקורס המושלם להפוך למתכנת מנוסה בפייתון!

מה תלמד בקורס?

קורס פייתון מקיף הוא קורס python מתקדם שמעניק לתלמידים את הידע והכלים הנדרשים כדי להפוך למתכנתים מנוסים בשפת פייתון. הקורס מכיל מגוון נושאים ותרגול, ומתאים למתכנתים חדשים שרוצים להתקדם בתחום ולמתכנתים ניסיים שרוצים להשלים את הידע שלהם ולהתעסק בפרויקטים מתקדמים יותר.

תכנים עיקריים

 • מבוא לשפת פייתון
 • משתנים וטיפוסי נתונים
 • מבני נתונים ומבני בקרה
 • פונקציות ומודולים
 • קבצים וטיפוסי נתונים מתקדמים
 • תכנות מונחה עצמים
 • תכנות פונקציונלי
 • תכנות מקבילי ומערכות מבוזרות
 • בניית ממשקים גרפיים
 • פתרון בעיות באמצעות אלגוריתמים

דוגמאות מעשיות

במהלך הקורס, תקבל מספר דוגמאות מעשיות ותרגילים על מנת להבין ולהתנהל עם תרגול ופיתור בעיות באמצעות פייתון. הדוגמאות יכולות להיות כוללות יישומים מובנים, כגון יישומים גרפיים, תכנות בסיסי לשרתים אינטרנט וכו'. כל תרגום ודוגמאה מסופקים עם הסברים מפורטים ותיעוד מקיף כדי לעזור לך להבין ולהתנהל בנכונות.

הכלים שתשתמש בהם

במהלך הקורס, תשתמש בכלים מקצועיים כדי לפתח את מיומנויות התכנות שלך ולהפוך למתכנת מנוסה. הכלים כוללים סביבות פיתוח משולבות (IDEs), ספריות פופולריות וכלים נוספים לפיתוח וניתוח קוד, בדיקות וניהול פרויקטים. עם הכלים הללו, תוכל להיות יצירתי ויעיל יותר בתהליך התכנות ולהבין טוב יותר את הקוד שלך.

רשימת כלים עיקרית:

 • PyCharm – סביבת פיתוח מקצועית
 • Jupyter Notebook – סביבת פיתוח פופולרית לפייתון
 • Git – מערכת ניהול גרסאות
 • Pandas – ספריית נתונים וניתוח
 • Numpy – ספריית מתמטית ומדעית
 • Matplotlib – ספריית להצגת נתונים בגרפים

הבסיס של פייתון

לפני שניגשים ללמוד פייתון באופן מעמיק, חשוב להבין כמה מושגי יסוד. פייתון היא שפת תכנות פרשנית ודינמית. המשמעות היא שהקוד מבוצע שורה אחר שורה בזמן ריצה, וניתן לשנות את הקוד במהלך הריצה. זה שונה משפות קומפילציה שבהן הקוד מתורגם לקוד מכונה לפני הריצה.

סוגי נתונים

בפייתון יש כמה סוגי נתונים בסיסיים:

 • מספרים שלמים (int) – לדוגמה 5
 • מספרים ממשיים (float) – לדוגמה 5.6
 • מחרוזות (str) – לדוגמה "Hello World"
 • רשימות (list) – לדוגמה [5, 10, 15]
 • מילונים (dict) – לדוגמה {"name": "John", "age": 30}

ניתן להמיר סוגי נתונים בפייתון בקלות יחסית. לדוגמה, ניתן להמיר מחרוזת למספר בעזרת הפונקציה int().

משתנים

כדי לשמור נתונים בפייתון אנחנו משתמשים במשתנים. יוצרים משתנה על ידי שמירת ערך בשם:

x = 5 name = "John"

ניתן אז להשתמש במשתנים בקוד על ידי קריאה לשמם. לדוגמה:

print(x) # ידפיס 5print("Hello " + name) # ידפיס Hello John

תכנות מונחה עצמים בפייתון

פייתון תומכת בתכנות מונחה עצמים, כלומר ביצירת מחלקות ועצמים. מחלקה היא מעין תבנית ליצירת עצמים. לדוגמה:

class Person:  def __init__(self, name, age):    self.name = name     self.age = agep1 = Person("John", 36) print(p1.name) # ידפיס Johnprint(p1.age) # ידפיס 36 

כאן אנחנו מגדירים מחלקת Person עם פונקציית היוצר init שלוקחת שם וגיל, ושומרת אותם כמאפיינים בעצם. אז אנחנו יוצרים עצם p1 מסוג Person. כעת ניתן לגשת למאפייני העצם דרך נקודה.

ירושה

מחלקות יכולות לרשת מחלקות אחרות:

 class Vehicle:  def __init__(self, max_speed):    self.max_speed = max_speedclass Car(Vehicle):   def __init__(self, max_speed, num_wheels):    super().__init__(max_speed)     self.num_wheels = num_wheels

כאן המחלקה Car יורשת מ-Vehicle, כלומר היא מקבלת את המאפיינים והשיטות של Vehicle. בפונקציית היוצר שלה אנחנו קוראים ליוצר של Vehicle עם super כדי להעביר את max_speed.

פונקציות ומודולים

ניתן להגדיר פונקציות בפייתון כך:

def print_name(name):  print(name)print_name("John") 

פונקציות יכולות לקבל פרמטרים ולהחזיר ערכים:

def get_welcome(name):  return "Welcome " + namemessage = get_welcome("John") # message = "Welcome John"

ניתן גם ליבא פונקציות ממודולים וספריות:

import mathprint(math.factorial(5)) # ידפיס 120

מודולים מאפשרים לארגן קוד לחבילות ולשימוש חוזר.

לולאות ותנאים

עם לולאות ותנאים אנחנו יכולים לבצע קטעי קוד שונים בהתאם לתנאים:

for i in [1, 2, 3]:  print(i)if x > 5:   print("x is big")else:  print("x is small")  

יש מספר סוגי לולאות כמו for ו-while, וכמה דרכים ליצור תנאים עם if, elif ו-else.

טיפול בקבצים

ניתן לקרוא ולכתוב לקבצים בפייתון:

file = open("file.txt") content = file.read() # קורא את הקובץfile.write("Hello World") # כותב לקובץfile.close() 

זה מאפשר לשמור נתונים לטווח ארוך ולקרוא אותם מחדש בקלות.

משך הדרך המהירה להפוך למתכנת מנוסה: קורס פייתון מקיף.
משך הדרך המהירה להפוך למתכנת מנוסה: קורס פייתון מקיף.

מסקנה

קורס פייתון מקיף הוא בחירה מצוינת עבור מי שרוצה להפוך למתכנת מנוסה בשפת פייתון. הקורס מספק את הידע והכלים הנדרשים כדי להתקדם בתחום ולהצליח בתעשיית התכנות. עם דוגמאות מעשיות, תרגול מקיף וכלים מתקדמים, תוכל לחוות את התהליך המרגש של פיתוח תוכנה ולהבין איך ליישם את הידע שצברת במציאות המקצועית.

מה היה לנו עד עכשיו?
בקורס פייתון מקיף נלמדות היסודות של שפת התכנות פייתון, כולל התחברות למסדי נתונים, עיבוד נתונים, יצירת פונקציות וקבצים, עבודה עם מודולים ועוד.
על מנת להירשם לקורס פייתון מקיף, יש להכיר ביסודות בסיסיים של תכנות ולהבין מושגים כמו משתנים, תנאים, לולאות ופונקציות.
כדי להירשם לקורס פייתון מקיף, יש לגשת לאתר הקורס ולמלא את טופס ההרשמה המקוון. יש לשלם את דמי ההשתתפות ולקבל אישור ההרשמה לקורס.